Financování

POSTUP FINANCOVÁNÍ PŘI KOUPI BYTU

1. Záloha - Rezervační smlouva/Smlouva o smlouvě budoucí kupní (dále jen "RS/SSBK")

První záloha ve výši 10 % z celkové kupní ceny včetně příslušné DPH je splatná do 7 dnů od podpisu RS/SSBK, variabilní symbol je r. č. klienta. Po podpisu RS/SSBK má klient možnost specifikace standardního a nadstandardního vybavení, tzv. klientské změny.

2. Záloha

Druhá záloha ve výši 30 % z celkové kupní ceny včetně příslušné DPH - bude hrazena po dokončení základové desky předmětné stavby.

3. Záloha

Třetí záloha ve výši 20 % kupní ceny včetně příslušné DPH - bude hrazena po dokončení hrubé stavby domu, alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již navenek uzavřen obvodovými zdmi , střešní konstrukcí a byt je uzavřen vnitřními stěnami.

4. Záloha

Čtvrtá záloha ve výši 30 % z celkové kupní ceny včetně příslušné DPH - bude hrazena po zápisu Prohlášení vlastníka rozestavené stavby o vymezení rozestavěných jednotek s povolením vkladu do katastru nemovitostí.

5. Záloha

Pátá záloha ve výši 5 % z celkové kupní ceny včetně příslušné DPH - bude hrazena po podání žádosti o kolaudaci.

6. Záloha -Smlouva o převodu

Doplatek ve výši 5 % z celkové kupní ceny včetně příslušné DPH - před podpisem Kupní smlouvy a podáním návrhu na vklad vlastnického práva ve prospěch Budoucího kupujícího.


Postup při koupi bytu

  1. Předběžná rezervace
  2. Rezervační smlouva/Smlouva o smlouvě budoucí kupní
  3. Kupní smlouva

Předběžná rezervace

Předběžná rezervace je nezávazný zájem o konkrétní byt. Tuto rezervaci proveďte telefonem nebo e-mailem viz kontakty.Při této rezervaci si domluvíme termín schůzky v sídle developerské společnosti.
Platnost předběžné rezervace je 5 kalendářních dnů, pokud nebude prodejcem sjednáno jinak.

Smlouva o smlouvě budoucí kupní ( SSBK )

Smlouva obsahuje podstatné náležitosti budoucí kupní smlouvy, splátkový kalendář a další právní náležitosti.
Tato smlouva slouží jako podklad pro možné vyřízení hypotečního úvěru, kde můžete použít rozestavěný byt jako zástavu úvěru.

Kupní smlouva

Kupní smlouva je uzavřena po vydání kolaudačního rozhodnutí na Váš byt.