Vybraný blok:

2. Najetím myši a kliknutím vyberte patro

 

Vyberte patro